છ પાંચ કરી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છ પાંચ કરી જવું

  • 1

    નાસી-છટકી જવું.