જકડજસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જકડજસ

અવ્યય

  • 1

    ખૂબ જકડીને; ચસકે નહિ એમ.