જકાતમાફી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જકાતમાફી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જકાત ભરવામાંથી મુક્તિ.