જકાત ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જકાત ભરવી

  • 1

    જકાત આપવી, ચૂકવવી.