ગુજરાતી

માં જગદાધારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જગદાધાર1જુગદાધાર2

જગદાધાર1

પુંલિંગ

  • 1

    જગતનો આધાર-પરમેશ્વર.

મૂળ

+આધાર

ગુજરાતી

માં જગદાધારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જગદાધાર1જુગદાધાર2

જુગદાધાર2

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો જગદાધાર; જગતનો આધાર-પરમેશ્વર.