જગદાધાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જગદાધાર

પુંલિંગ

  • 1

    જગતનો આધાર-પરમેશ્વર.

મૂળ

+આધાર

જુગદાધાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જુગદાધાર

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો જગદાધાર; જગતનો આધાર-પરમેશ્વર.