જગમાન્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જગમાન્ય

વિશેષણ

  • 1

    જગન્માન્ય; સૌએ માન્ય કરવા યોગ્ય કે માન્ય કરેલું.