જગ્યા લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જગ્યા લેવી

  • 1

    નોકરીમાં જોડાવું.

  • 2

    જમીન ખરીદવી.

  • 3

    -નું સ્થાન સંભાળવું.