જંગલ વસાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જંગલ વસાવવું

  • 1

    વનવાસ કરવો.

  • 2

    વાનપ્રસ્થ થવું.