જગા આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જગા આપવી

  • 1

    બેસવાનું સ્થાન આપવું.

  • 2

    નોકરી આપવી.