જગા કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જગા કરવી

  • 1

    બીજાને માટે અવકાશ કરવો.

  • 2

    નોકરી ઊભી કરવી.