જંગ મચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જંગ મચવો

  • 1

    ખૂબ લડાઈ જામવી.