જ્ઞાનકોશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્ઞાનકોશ

પુંલિંગ

  • 1

    બધી જાતના જ્ઞાનના-માહિતીના સંગ્રહરૂપ મોટો ગ્રંથ; 'એન્સાઇક્લોપીડિયા'.