જ્ઞાનદગ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્ઞાનદગ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    અરધાપરધા જ્ઞાનને કારણે વિપરીત બનેલું.