જ્ઞાનપ્રક્રિયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્ઞાનપ્રક્રિયા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જ્ઞાન નીપજવાની પ્રક્રિયા; 'એપિસ્ટેમોલૉજી'.