જ્ઞાનપ્રકાશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્ઞાનપ્રકાશ

પુંલિંગ

  • 1

    જ્ઞાનનો પ્રકાશ કે તેજ.

  • 2

    જ્ઞાન પ્રગટવું તે.