જ્ઞાનપરંપરા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્ઞાનપરંપરા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક ઉપરથી બીજું, બીજા ઉપરથી ત્રીજું, એ રીતે મળતી જ્ઞાનની હાર.