જ્ઞાનમાર્ગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્ઞાનમાર્ગ

પુંલિંગ

  • 1

    જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષ મેળવવાનો રસ્તો.