જ્ઞાનયજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્ઞાનયજ્ઞ

પુંલિંગ

  • 1

    જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કે તેના જ્ઞાન રૂપી યજ્ઞ.