જ્ઞાન પામવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્ઞાન પામવું

  • 1

    જ્ઞાન થવું; ખબર પડવી.

  • 2

    બ્રહ્મજ્ઞાન થવું.