જટા છોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જટા છોડવી

  • 1

    બાંધેલી જટાના વાળ છૂટા કરવા.