જટા બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જટા બાંધવી

  • 1

    (વડ વગેરેના દૂધથી) જટા આમળીને વાળની ગાંઠ મારવી.

  • 2

    પ્રતિજ્ઞા લેવી.