જેઠી પુત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જેઠી પુત્ર

પુંલિંગ

  • 1

    પહેલા ખોળાનો અથવા વડો પુત્ર.