જૂઠું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જૂઠું પડવું

  • 1

    અસત્ય ઠરવું.

  • 2

    (અંગ) રહી જવું.