જડબાંફાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જડબાંફાડ

વિશેષણ

  • 1

    ઉચ્ચાર કરતાં મુશ્કેલી પડે તેવું.

જડબાફાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જડબાફાડ

વિશેષણ

  • 1

    ઉચ્ચાર કરતાં મુશ્કેલી પડે તેવું.