ગુજરાતી

માં જડબાફાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જડબાફાડ1જડબાંફાડ2

જડબાફાડ1

વિશેષણ

  • 1

    ઉચ્ચાર કરતાં મુશ્કેલી પડે તેવું.

ગુજરાતી

માં જડબાફાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જડબાફાડ1જડબાંફાડ2

જડબાંફાડ2

વિશેષણ

  • 1

    ઉચ્ચાર કરતાં મુશ્કેલી પડે તેવું.