જડબું ભાગી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જડબું ભાગી નાખવું

  • 1

    મોંમાં મારવું.