જડમૂળ કાઢી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જડમૂળ કાઢી નાખવું

  • 1

    સંપૂર્ણ વિનાશ કરી દેવો; નારાજ કરવું.