જડ ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જડ ઘાલવી

  • 1

    ઊંડે સુધી મૂળિયું રોપાવું-ચોટવું.