જડ ઘાલી બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જડ ઘાલી બેસવું

  • 1

    સ્થિર થવું; ચોટવું.