ગુજરાતી

માં જતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જત1જતુ2જુત3જૂતું4જંત5જંતુ6

જત1

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  'જત લખવાનું કે' એમ પત્રનો મજકૂર લખતાં શરૂઆતમાં લખાય છે.

મૂળ

सं. यत्

ગુજરાતી

માં જતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જત1જતુ2જુત3જૂતું4જંત5જંતુ6

જતુ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  લાખ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં જતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જત1જતુ2જુત3જૂતું4જંત5જંતુ6

જુત3

વિશેષણ

 • 1

  જોડાયેલું હોય તેવું.

ગુજરાતી

માં જતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જત1જતુ2જુત3જૂતું4જંત5જંતુ6

જૂતું4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જૂતું; પગરખું; ખાસડું.

મૂળ

સર૰ म. जुता; हिं. जूता

ગુજરાતી

માં જતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જત1જતુ2જુત3જૂતું4જંત5જંતુ6

જંત5

પુંલિંગ

 • 1

  જંતુ; નાનું જીવડું.

ગુજરાતી

માં જતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જત1જતુ2જુત3જૂતું4જંત5જંતુ6

જંતુ6

પુંલિંગ

 • 1

  નાનું જીવડું.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  બળદની જોડ.

મૂળ

सं. युत

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નાનું જીવડું.

મૂળ

सं.