જંતુમુક્ત કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જંતુમુક્ત કરવું

  • 1

    'સ્ટરિલાઇઝ'.