જતરડામાંથી નીકળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જતરડામાંથી નીકળવું

  • 1

    મહાન સંકડામણમાંથી છૂટા થવું; ચુંગલમાંથી છૂટવું.