જૂતા બરાબર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જૂતા બરાબર

  • 1

    તુચ્છ; તિરસ્કારને પાત્ર.