જૂતિયાં પડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જૂતિયાં પડવાં

  • 1

    માર પડવો.

  • 2

    અપમાન કે તિરસ્કાર થવો; કાઢી મૂકાવું.