જતે દહાડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જતે દહાડે

  • 1

    અમુક સમય પછી; ભવિષ્યમાં.

  • 2

    મોટી ઉંમરે.