જૂતું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જૂતું પડવું

  • 1

    ખાસડાનો માર પડવો.

  • 2

    અપમાનિત થવું.