જદાતદા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જદાતદા

અવ્યય

  • 1

    જ્યારે ત્યારે; કોઈ પણ સમયે.