જુદું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જુદું થવું

  • 1

    નોખું પડવું; તૂટી જવું.

  • 2

    અલગ વસવાટ કરવો.

  • 3

    અળગું થવું; આગવું કરવું.