જુદું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જુદું પાડવું

  • 1

    અલગ પાડવું; છૂટું કરવું.