જુદું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જુદું રહેવું

  • 1

    સ્વતંત્ર વસવાટ કરવો.

  • 2

    ન ભળવું.