જુદું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જુદું રાખવું

  • 1

    ન ભેળવવું.