જનનનાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જનનનાળ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગર્ભમાં બાળકની દૂંટી સાથે જોડાયેલી રગોની લાંબી નળી; નાળ.