ગુજરાતી

માં જનમટીપની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જનમટીપ1જન્મટીપ2

જનમટીપ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જનમકેદ.

ગુજરાતી

માં જનમટીપની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જનમટીપ1જન્મટીપ2

જન્મટીપ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જનમકેદની સજા.