ગુજરાતી

માં જનમવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જનમવું1જન્મવું2

જનમવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    જન્મવું; પેદા થવું; જણાવું.

ગુજરાતી

માં જનમવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જનમવું1જન્મવું2

જન્મવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    જનમવું; જન્મવું; પેદા થવું; જણાવું.