ગુજરાતી

માં જનમારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જનમારો1જન્મારો2

જનમારો1

પુંલિંગ

  • 1

    જન્મથી મરણ લગીનો કાળ; આખી જિંદગી; ભવ.

ગુજરાતી

માં જનમારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જનમારો1જન્મારો2

જન્મારો2

પુંલિંગ

  • 1

    જનમારો; જન્મથી મરણ લગીનો કાળ; આખી જિંદગી; ભવ.