જનાનાશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જનાનાશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઓઝલમાં રહેનારી સ્ત્રીઓ માટેની શાળા.