ગુજરાતી

માં જપતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જપત1જપ્ત2

જપત1

વિશેષણ

 • 1

  જપત; ગુનાસર દંડરૂપે સરકારે કબજે કરેલું.

 • 2

  માગતા પેટે કબજે લીધેલું.

મૂળ

अ. ज़ब्त

ગુજરાતી

માં જપતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જપત1જપ્ત2

જપ્ત2

વિશેષણ

 • 1

  જપત; ગુનાસર દંડરૂપે સરકારે કબજે કરેલું.

 • 2

  માગતા પેટે કબજે લીધેલું.