જપતી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જપતી આવવી

  • 1

    જપતી કરવા માણસો આવવાં કે તે કરવાનો હુકમ થવો.