જપતી બેસાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જપતી બેસાડવી

  • 1

    કબજો લેવા-જપતી કરાવવા સરકારી માણસો લાવવાં, મૂકવાં.