જમણો હાથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમણો હાથ

  • 1

    મુખ્ય મદદગાર માણસ.