જમણો હાથ ઝાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમણો હાથ ઝાલવો

  • 1

    મદદ કરવી.